T +31 (0)74 8 510 510
E info@mosman.eu

Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit begint altijd bij veiligheid: die staat bij Mosman voorop. Mosman beschikt daarom over diverse certificaten die vereist zijn in de chemische sector. Naast het ISO-9001:2008-certificaat zijn dat het VCA**-certificaat en het BRL-K903-certificaat. Daarnaast is Mosman gecertificeerd volgens de WHG-norm (Wasser Haushalts Gesetz) en de TÜV-norm voor lastechniek. Deze twee certificaten zijn noodzakelijk om te mogen opereren in de Duitse markt.

Beleidsverklaring

Mosman ontwerpt, vervaardigt, levert, monteert en onderhoudt hoogwaardige kunststof systemen:

 • chemicaliënopslag- en doseersystemen
 • leidingsystemen en opslagtanks
 • proefinstallaties en pilotplants
 • galvano-installaties
 • afzuiginstallaties en ventilatoren
 • luchtreinigingsinstallaties
 • gaswassers en striptorens
 • waterbehandelingsinstallaties

Toegepaste materialen;
PVC, PVC-C, ABS, HDPE, PP, PVDF, ECTFE, GVK, polyester en epoxy.

Mosman is gespecialiseerd in een projectmatige aanpak en volgens de internationale kwaliteitsnormen.
Voor projectontwerp en engineering wordt gebruik gemaakt van moderne computersystemen met geavanceerde programmatuur.
Mosman levert “totaaloplossingen” en voert projecten op flexibele en adequate wijze uit.

Het kwaliteitsbeleid bij Mosman is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Kwaliteit is een continu proces waarbij betrokkenheid en inzet van het management voorop staan.
 • Kwaliteit is consequent voldoen aan de verwachting van de opdrachtgevers binnen de gestelde eisen.
 • Kwaliteit betekent zaken in één keer goed doen.
 • Kwaliteit wordt bereikt door preventie- en verbeteringsprojecten.
 • Kwaliteit wordt afgemeten aan de tevredenheid van de klant.
 • Kwaliteit is voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, zoals Arbowet en milieuwetgeving.
 • Kwaliteit is leveren conform de afgesproken leveringsvoorwaarden.
 • Kwaliteit is voldoen aan de gestelde normen en richtlijnen, zoals PGS-15 en BRL-K903.

Wetten, normen, richtlijnen en regels zijn in de offerte- en orderafhandeling geborgd door de checklist van de BRLK-903/08. Alle beschreven processen en procedures voldoen aan de in de ISO-9001:2008-norm gestelde eisen. Bovendien zijn deze processen en procedures zodanig opgesteld dat ze in overeenstemming zijn met de werkwijze bij Mosman.
Daarnaast vormen veiligheid, gezondheid en milieu een onderdeel van de kwaliteit bij Mosman.


©2014 Mosman BV  |  Realisatie: Webton