T +31 (0)74 8 510 510
E info@mosman.eu

BRL SIKB 7800

BRL SIKB 7800 is het plaatsvervangend certificaat van wat voorheen BRL K903 heette. Hierin zijn de eisen opgenomen die installateurs van tankinstallaties moeten hanteren bij het opbouwen van een nieuwe installatie. Het certificaat is opgesteld om een adequaat veiligheidsniveau voor zowel mens als milieu te kunnen garanderen. Hierbij gaat het om bodem- en (oppervlakte)waterbescherming door het voorkomen van brand, explosies en lekkages.

BRL SIKB 7800, als gezegd de vervanger van BRL K903, beschrijft onder meer de eisen die aan tankinstallaties én tankinstallateurs worden gesteld. Uiteraard gebeurt dat conform de laatste stand van de techniek. Immers, bij het werken met chemicaliën voldoen opslag- en doseersystemen van standaard staal of RVS niet. Deze zijn, evenals heel veel andere materialen, namelijk niet resistent tegen chemicaliën.

Verschillen BRL K903 en BRL SIKB 7800

Andere tijden, andere eisen en dus ook andere richtlijnen. Zodoende wordt BRL K903 vervangen door BRL SIKB 7800. Maar wat zijn de verschillen? De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB), die gaat over de uitgifte van het certificaat, heeft meerdere wijzigingen doorgevoerd in de ontwerpversie. Het ontwerp is onder meer aangepast aan de wijzigingen in de regelgeving, zoals de Activiteitenregeling en de Regeling bodemkwaliteit.

Belangrijk is met name dat de eisen aan de opslagtankinstallaties van chemicaliën zijn verduidelijkt. Ook is de mogelijkheid tot een ‘introductie-beoordeling’ opgenomen, waardoor het voor bestaande installaties mogelijk is om (alsnog) in aanmerking te komen voor een certificaat. Daarnaast zijn de eisen voor herclassificatie van bovengrondse opslagtankinstallaties verduidelijkt. Een volledig overzicht van wijzigingen een aanpassingen, vindt u hier (let op: externe link).

Waarom een BRL SIKB 7800 certificaat?

De belangrijkste reden voor het bestaan van het BRL 7800 certificaat, is standaardisatie. Het stelt algemene regels voor het bouwen van hoogwaardige opslaginstallaties, zoals tanks, lekbakken, appendages en leidingen. Hierdoor is de veiligheid gewaarborgd en bent u er als verantwoordelijk bedrijfsvoerder van verzekerd dat mens, milieu en omgeving niet blootstaan aan grote risico’s.

Mosman helpt u bij de overgang van onveilig en/of verouderde chemicaliënopslag en -doseersystemen naar nieuwe, veilig oplossingen. Doordat wij (en dus onze installateurs) beschikken over de benodigde BRL SIKB 7800 certificering, weet u zeker dat al uw installaties uiteindelijk ook voldoen aan de geldende regels, eisen en normen. De BRL SIKB 7800-standaard heeft een wettelijke basis voor bedrijven die onder het activiteitenbesluit vallen, waar de SIKB toezicht op houdt.

Hoe gaat de BRL SIKB 7800 gecertificeerde installateur te werk?

Ondanks de nieuwe naamgeving en de aanpassingen, gaan onze installateurs nog altijd met dezelfde zorgvuldigheid te werk. Maatwerk is hierbij het sleutelbegrip. Dat is noodzakelijk, omdat ieder bedrijf anders is en met andere stoffen/chemicaliën werkt. De eerste stap in het proces is dan ook het in kaart brengen van de belangrijkste bedrijfsprocessen. Aan de hand daarvan wordt een geavanceerd 3D-model en een leidingschema gemaakt.

Vervolgens worden vul-, pomp-, en regelsystemen tot een compleet systeem gebouwd. Dit gebeurt dus volgens de geldende richtlijnen zoals gesteld in de BRL SIKB 7800. Hierdoor is de veiligheid gegarandeerd. Want waar wordt gewerkt met schadelijke stoffen, is het zaak om ieder risico uit te sluiten. Dit is dan ook een belangrijke reden om beroep te doen op een erkende specialist van Mosman, die in het bezit is van de juiste certificering.

Tank- en opslaginstallatie met BRL SIKB 7800 certificaat

Wanneer u zich bezighoudt met de opslag van chemicaliën of andere schadelijke stoffen, bent u verplicht om een erkend installateur in de arm te nemen. Zo weet u zeker dat u aan de wettelijke eisen voldoet. Opdrachtgevers van Mosman kunnen dan ook rekenen op ons vakmanschap, dat gepaard gaat met de juiste vaardigheden én certificering.

Dankzij het BRL SIKB 7800 certificaat kunnen wij u garanderen de installatie van uw tank- of opslaginstallaties op veilige wijzen worden geïnstalleerd. Snel schakelen en korte lijntjes zijn daarbij erg belangrijk. Dat stelt ons namelijk in staat om snel en adequaat voldoen aan uw specifieke wensen en eisen. Benieuwd naar wat dat betekent in uw specifieke situatie? Neem dan contact met ons op via 31(0)74 8 510 510, of vul het contactformulier in op de website.


©2014 Mosman BV  |  Realisatie: Webton