T +31 (0)74 8 510 510
E info@mosman.eu

BRL-K903

BRL K903

Bij het werken met chemicaliën voldoen opslag- en doseersystemen van standaard staal of RVS niet. Deze zijn, evenals heel veel andere materialen, namelijk niet resistent tegen chemicaliën. Het risico op bijvoorbeeld lekkage van gevaarlijke stoffen is daardoor aanwezig. Om die reden worden hoogwaardige kunststoffen gebruikt voor het opslaan en doseren van chemische stoffen.

Bedrijven die onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer vallen (BARIM), zijn wettelijk verplicht om ondergrondse en bovengrondse installaties voor opslag van chemicaliën en vloeibare brandstoffen te laten installeren door een BRL K903-gecertificeerd installateur. Dit waarborgt de kwaliteit en met name de veiligheid bij bedrijven waar wordt gewerkt met chemische stoffen.

Wat is BRL K903?

BRL K903 is een certificaat voor bedrijven die voldoen aan richtlijnen en regelgeving omtrent het bouwen, installeren en testen van installaties op het gebied van opslag en doseren van chemicaliën. Een BRL K903 gecertificeerd installateur van Mosman is verplicht om de installatie aan te leggen volgens een goedgekeurde RI&E. Daarbij moet u denken aan tanks, lekbakken, appendages, leidingen et cetera.

Belangrijkste functie van het BRL K903 certificaat is dat het algemene regels stelt voor het bouwen van dergelijke hoogwaardige installaties. Hierdoor is de veiligheid gewaarborgd en bent u ervan verzekerd dat mens, milieu en omgeving niet blootstaan aan grote risico’s. Mosman helpt bedrijven om de transitie te maken van onveilige en/of verouderde chemicaliënopslag- en doseersystemen naar nieuwe, veilige systemen. De BRL K903-standaard is namelijk wettelijk verplicht.

Wat doet een BRL K903 gecertificeerde installateur?

De gecertificeerde installateurs van Mosman leveren standaard maatwerk. Dat moet ook wel, want ieder bedrijf is anders en werkt met andere stoffen. Om die reden brengen wij allereerst samen met u de belangrijkste bedrijfsprocessen in kaart. Aan de hand daarvan worden geavanceerde 3D-modellen en leidingschema’s gemaakt. Dat gebeurt uiteraard volledig op maat, afhankelijk van de situatiespecifieke eisen.

Vervolgens worden vul-, pomp- en regelsystemen tot een compleet systeem gebouwd. Daarbij wordt de veiligheid altijd nauwlettend in de gaten gehouden. Waar gewerkt wordt met schadelijke stoffen, dient immers geen enkel risico te worden genomen. Juist om die reden is het zo belangrijk om een beroep te doen op erkende specialisten die in het bezit zijn van de juiste certificering, zoals BRL K903.

BRL K903 Kiwa certificaat

Het BRL K903 certificaat wordt uitgegeven door Kiwa; een internationaal opererend kwaliteitszorgbedrijf dat voortdurend bezig is om processen, producten, medewerkers en organisaties te verbeteren. In het certificaat worden de van overheidswege opgestelde regels en normen nauwkeurig vastgelegd. Bedrijven die in het bezit zijn van het Kiwa certificaat, voldoen dus aan de wettelijke eisen.

Opdrachtgevers van Mosman kunnen dan ook rekenen op vakmanschap, gepaard aan de juiste vaardigheden en certificeringen. Nieuwe installaties die voldoen aan de regelgeving van Kiwa worden gebouwd in onze productieruimte van 1000 m2. Snel schakelen en korte lijnen zijn daarbij belangrijk. Zo kunnen we snel en adequaat voldoen aan de vraag van de opdrachtgever.

Tank- en opslaginstallatie met BRL K903 certificaat

Met het BRL K903 certificaat kunnen wij u garanderen dat we op milieuvriendelijke en veilige wijze tanks en opslaginstallaties voor u installeren. Bent u benieuwd wat dat in uw specifieke situatie inhoudt en wat wij daarin voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via telefoon: +31(0)74 8 510 510.  Ook kunt u op onze website het contactformulier invullen.

 

 

 

 

 

 

 

 


©2014 Mosman BV  |  Realisatie: Webton