T +31 (0)74 8 510 510
F +31 (0)74 8 510 511

BRL-K903

BRL-K903 stelt eisen aan installateurs van boven- en ondergrondse opslaginstallaties ten behoeve van vloeibare brandstoffen, chemicaliën en vloeibaar aardgas.

Bedrijven die vallen onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (BARIM) zijn wettelijk verplicht om hun ondergrondse en bovengrondse installaties voor opslag van chemicaliën en vloeibare brandstoffen te laten installeren door een volgens BRL-K903 gecertificeerde installateur. Een gecertificeerd installateur dient de installatie aan te leggen volgens een goedgekeurde RI&E alvorens een certificaat volgens BRL-K903 kan worden afgegeven. Tanks, lekbakken, appendages, leidingen enz. ten behoeve van de opslag van vloeibare brandstoffen en chemicaliën maken onderdeel uit van deze RI&E.

BRL-K903 stelt algemene regels aan het bouwen van een standaardinstallatie, zodat het opstellen van de RI&E in de meeste gevallen achterwege kan blijven. De BRL-K903-richtlijn is te downloaden via de website van KIWA.

Een toenemend aantal klanten maakt gebruik van de expertise van Mosman om veelal verouderde en onveilige chemicaliënopslag- en doseersystemen te vernieuwen conform de nieuwe wettelijk verplichte BRL-K903-regeling. Mosman Installatie- & Kunststoftechniek BV beschikt over dit BRL-K903-certificaat.


©2014 Mosman BV  |  Realisatie: Webton