T +31 (0)74 8 510 510
E info@mosman.eu

Chemie opslag

Chemie opslag

Chemicaliën komen voor en worden toegepast in uiteenlopende sectoren en processen, zoals waterbehandeling, food, reinigingsmiddelen en overige industriële toepassingen. Het veilig en milieuvriendelijk opslaan van schadelijke stoffen kan alleen door speciale systemen te gebruiken. Deze zorgen ervoor dat de chemie opslag letterlijk en figuurlijk vlekkeloos verloopt.

Bij chemie opslag bestaat namelijk het risico op lekkages. Corrosieve stoffen die worden opgeslagen in tanks of systemen die niet voldoen, kunnen op den duur een groot risico vormen voor milieu en gezondheid. Bij een lekkage zijn de gevolgen in sommige gevallen nauwelijks te overzien. Om die reden stelt de overheid het verplicht om speciale systemen te gebruiken, die voldoen aan de laatste richtlijnen en standaarden.

Speciale container voor opslag gevaarlijke stoffen

De containers voor chemie opslag moeten verplicht aan een aantal voorwaarden voldoen. De materiaalkeuze hangt om die reden nauw samen met de uiteindelijke functie. Met andere woorden: voor welk type stof gaat de container worden gebruikt? U kunt zich ongetwijfeld voorstellen dat voor de opslag van water een ander materiaal voldoet dan voor de opslag van bijvoorbeeld ruwe olie.

Naast de functiebepaling, wordt gekeken naar de resistentie en de toepassing. Dat geldt voor zowel thermoplastische tanks als voor thermohardende tanks. Afhankelijk van het type chemie opslag, kan de tank of container immers verscheidene functies hebben. Zo wordt er in de opslagindustrie onderscheid gemaakt tussen buffer-, doseer-, aanmaak- of dagtanks.

Chemie opslag volgens BRL K903 certificering

De opslag van chemie is door de overheid aan een aantal zeer strikte regels gebonden. Dat is om de veiligheid voor zowel mens als milieu te waarborgen. Om die reden is het BRL K903-certificaat in het leven geroepen. Dat is een certificaat voor bedrijven die voldoen aan richtlijnen en regelgeving omtrent het bouwen, installeren en testen van installaties op het gebied van opslag en doseren van chemicaliën.

Mosman beschikt over het BRL K903-certificaat. Dat wil dus zeggen dat wij hoogwaardige installaties mogen bouwen die bedoeld zijn voor chemie opslag. Onze engineers en installateurs zijn opgeleid volgens de laatste stand van de techniek, zoals gesteld binnen de voorwaarden voor dit certificaat. Mosman helpt bedrijven om de transitie te maken van onveilige en/of verouderde chemicaliënopslag- en doseersystemen naar nieuwe, veilige systemen.

Het proces van veilige chemie opslag

Mosman verzorgt op het gebied de complete engineering, inclusief advies, tekenwerk, berekeningen en dus de benodigde certificering. Het ontwerpen en bouwen van installaties voor de opslag van chemie is maatwerk. Dat wil zeggen dat onze engineers in iedere situatie met andere oplossingen moeten komen. Hiervoor brengen wij allereerst uw bedrijfsproces nauwkeurig in kaart.

Die data die daaruit voortkomen, stellen ons in staat een eerste plan op te stellen. Dit tekenwerk wordt vervolgens getest aan de hand van state-of-the-art 3D-modellen en opslagschema’s. Deze worden ten slotte gebruikt als input voor de op maat gemaakte installatie voor de opslag van chemie. Het opslagsysteem past daardoor altijd perfect bij de klantspecifieke situatie.

Meer informatie over mogelijkheden opslag chemie

Mosman biedt tal van oplossingen voor de chemie opslag bij uw bedrijf. De BRL K903-certificering verzekert u ervan dat onze installaties voldoen aan alle laatste richtlijnen, regels en standaarden. Bent u benieuwd wat dat in uw specifieke situatie betekent? Op onze contactpagina kunt u door middel van het formulier een offerte aanvragen.

Heeft u voor die tijd andere vragen, of wilt u meer informatie over de mogelijkheden die wij bieden voor de opslag van chemie? Bel dan naar +31 (0)74 8 510 510, of kom langs voor een persoonlijk gesprek.

 

Offerte aanvragen

Anfrage für Angebot

Request for quotation


©2014 Mosman BV  |  Realisatie: Webton